Naturentreprenad Syd utför allt från uppsökande av projekt, projektbeskrivning, utförande med specialmaskiner och uppföljning.  Vi erbjuder helhetslösningar från idé till färdigställd entreprenad. Vi handhar även ansökningar till till exempel mark och miljödomstolen.

När ett vattendrag projekteras undersöks objektet initialt i fält. Detta för att få en så objektiv uppfattning som möjligt över vad som behöver utföras. Naturentreprenad Syd AB har egen maskinpark och egna maskinförare. Projekteringen sker alltid utifrån ett utförandeperspektiv, focus ligger på enkel projektering där målet är att skapa en så naturlig lösning som möjligt. Vi undviker tekniska lösningar och onaturliga material i största möjliga utsträckning.

Naturentreprenad Syd AB erbjuder projektering av alla projekt som berör vatten, utrivningar, restaurering, och våtmarker/svämplan. Vi har även egen utrustning för att ta drönarbilder samt göra GPS-inmätningar

Naturentreprenad Syd AB utför bland annat uppdrag åt Länsstyrelsen.