Specialmaskiner

Naturentreprenad Syd AB är specialiserade för arbete i och omkring vatten. Vi har flertal maskiner anpassade för olika typer av naturentreprenader. Bland annat,  bandgrävmaskiner anpassade för vattenkörning 7-25 t. Spindelgrävare för extremt kuperad terräng specialutrustad för t.ex rivning med hydraulhammare.  Midilånggrävare, 8,5 t med en räckvidd av 9 meter, denna kan vid behov utrustas med klippaggregat. Denna maskinkombination är då utmärkt att använda för att t.ex. klippa vass i dammar och bäckar. Maskinparken innefattar även banddumpers med roterande överdel. 

I maskinparken finns även en fullutrustad elfiskebåt för elfiske i större vattendrag eller sjöar. 

Maskinerna nedan finns för uthyrning med pilot.