Vi har under sommaren haft det stora nöjet att utföra vattendragsrestaureringar i Emån Vid Ems Herrgård. Lek- och uppväxtområde har restaurerats och delar i ån har blockåterställts. Vi hoppas att vi har kunnat bidra till att fler av Emåns rekordstora öringar hittar nya lekplatser och att dess avkommor får fina uppväxtområden.