Elfiskebåt med utrustning

Elfiskebåt med utrustning

Nytt i maskinparken!!

Numera har vi även en elfiskebåt med flat botten för elfiske i vattendrag eller sjöar. Båten är lätt att sjösätta från ett specialbyggt släp just för detta ändamål. Båt och släp kan dras med vanlig bil.