Hantverk

Hantverk

Alla fördämningar rivs inte ut, ibland skapas omlöp istället. Då kan det gamla utskovet behöva en ansiktslyftning. När det behövs bistår vi gärna med designidéer och byggnation. Här har vi byggt ett helt nytt utskott i ek med gammal touch.