Strandresningar

Strandresningar

Nu åtar vi oss även strandrensningar, med maskiner som är bandburna kan vi nå där hjulburna maskiner har svårt att komma till!