Naturentreprenad Syd AB är ett familjeägt företag med säte i Bjuv som satsar på helhetslösningar vad gäller naturrestaureringar. Vårt motto är totalentreprenad från idé till slutförande!

Anledningen till att företaget bildades var grundarens intresse för rinnande vatten samt djurlivet i och omkring. När miljömålet Levande sjöar och vattendrag trädde i kraft fanns en stor förhoppning att nu skulle återställandet av vattendragen ta fart. Den önskade förbättringen gick dock alldeles för sakta och i ren frustration över detta bildades Naturentreprenad Syd AB. Viljan att förbättra restaureringsprocessen och få ett så naturlikt resultat som möjligt är den drivande motorn i företaget.

Inget jobb är för stort eller för litet för oss. Så länge som det leder till en bättre status och ökad biologisk mångfald i våra vattendrag.