Strandresningar

Nu åtar vi oss även strandrensningar, med maskiner som är bandburna kan vi nå där hjulburna maskiner har svårt att komma till!

Vi välkommnar Martin Sommar

Martin är naturvårdsbiolog och ornitolog med bred biologisk kompetens. Utbildad vid Umeå- och Göteborgs universitet. Har stor erfarenhet och ett brinnande intresse för vatten och dess omgivande miljöer. Martin sitter även som sakkunnig i fiske- och vattenvårdsfrågor i Råån sedan 2008.

Martin förstärker teamet när det gäller naturvärdesinventeringar, biotopkarteringar, projekteringar, drönarfotografering och elfisken. 
Direktnummer till Martin +4673-435 3092
E-post martin@naturentreprenadsydab.se

Foto: Martin Sommar, getingspindel daget vid inventering 2022

Fågelbon

Vår egna snickare utför olika typer av fågelbon för att öka mångfalden i landskapet. Här på bilden ser ni ett storkbo som ska sitta på ett av våra nyskapade svämområden. 

GPS-inmätningar

Nu har vi även utrustning för att göra mer avancerade GPS-inmätningar

Elfiskebåt med utrustning

Nytt i maskinparken!!

Numera har vi även en elfiskebåt med flat botten för elfiske i vattendrag eller sjöar. Båten är lätt att sjösätta från ett specialbyggt släp just för detta ändamål. Båt och släp kan dras med vanlig bil.